1% na dzieła miłosierdzia Caritas

Twój 1% może stanowić niewielką kwotę, ale jeśli jest przekazywany przez wiele osób, w dodatku systematycznie, z roku na roku, wtedy stanowi ogromne wsparcie. Zachęcamy stałych darczyńców również w tym roku do przekazania 1% podatku do dzieła Caritas Kieleckiej.

Zapraszamy do tej formy pomocy potrzebującym również tych, którzy jeszcze nie wspierali naszych działań w ten sposób. Twój dar może stać się wsparciem dla osób chorych, cierpiących, bezdomnych, starszych oraz dzieci i rodzin ubogich. Dzięki pomocy darczyńców możemy prowadzić hospicja, domy opieki, świetlice środowiskowe, schroniska dla bezdomnych i stołówki charytatywne. Pomagamy osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi, przekazujemy żywność potrzebującym, organizujemy kolonie charytatywne oraz szereg innych dzieł miłosierdzia.

By przekazać 1% podatku na dzieła miłosierdzia Caritas należy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za 2017 r. wpisać nr KRS 0000198087 i wyliczoną kwotę 1% podatku. Specjalny program do rozliczenia PIT znajduje się na naszej stronie internetowej, natomiast w biurze Caritas przy Placu Najświętszej Maryi Panny  1 w Kielcach pracownicy bezpłatnie pomogą wypełnić deklaracje PIT osobom pragnącym przekazać 1 % podatku dla Caritas Diecezji Kieleckiej.

W ubiegłym roku podatnicy przekazali naszej organizacji kwotę ponad 550 tys. zł.  Uzyskane w ten sposób środki, zgodnie ze wskazaniami podatników, przeznaczyliśmy na:

- leczenie chorych i rehabilitację dzieci i seniorów - 235 tys. zł;

- doposażenie w sprzęt medyczny Hospicjów w Kielcach i w Miechowie - 120 tys. zł;

- pomoc ubogim, niepełnosprawnym, starszym i inne dzieła charytatywne wg wskazań - 204 tys. zł.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i wsparcie!