10 diakonów zostało włączonych do Papieskiej Unii Misyjnej

Dnia 4 grudnia 2017 r. podczas Nowenny poprzedzającej Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 10 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach zostało włączonych do Papieskiej Unii Misyjnej.

Papieska Unia Misyjna (wtedy znana jako Związek Misyjny Duchowieństwa) została założona w 1916 r. przez o. Pawła Mannę oraz abp. Guido Conforti. Zadaniem tej organizacji było zjednoczenie wszystkich kapłanów diecezjalnych działających na rzecz misji na całym świecie oraz wspieranie misji modlitwą i konkretną pomocą materialną. Ów związek decyzją papieża Piusa XII został podniesiony do rangi Dzieła Papieskiego, stąd obecna nazwa - Papieska Unia Misyjna. Ma ona za zadanie uwrażliwiać wiernych zarówno duchownych jak i świeckich, na sprawy misji, wskazując na to, iż odpowiedzialnym za nie jest cały Kościół.

Członkowie Papieskiej Unii Misyjnej zobowiązują się ofiarować swoje modlitwy i cierpienia w intencjach misyjnych, przybliżać innym tematykę misyjną, a także przypominać, że sprawa misji to sprawa każdego chrześcijanina.

Diakonom, którzy dołączyli do Papieskiej Unii Misyjnej z serca życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitości wszelkich łask w podejmowaniu zobowiązań wynikających z przynależności do tego dzieła.

Dkn Michał Kacprzyk