100-lecie działalności Sióstr Dominikanek w Kielcach

We wtorek, 17 października 2017 r. w ramach obchodów 100-lecia działalności Sióstr Dominikanek w Kielcach w klasztornej kaplicy została odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Wraz z Siostrami, na czele z Matką Generalną Aleksandrą Zarębą, modlili się również pracownicy i wychowankowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej.

Przygoda Sióstr Dominikanek z Kielcami zaczęła się od czasów I wojny światowej. Władze wojskowe zaprosiły siostry do pomocy w szpitalu wojskowym. Najpierw pracowały one przy chorych w szpitalu wojskowym, a po zakończeniu działań wojennych ówczesny biskup Augustyn Łosiński zaprosił siostry do poprowadzenia tutaj przytułku dla sierot wojennych. W 1960 roku ówczesne władze zabrały dzieci do państwowych domów dziecka, a siostrom oddały pod opiekę dzieci niepełnosprawne umysłowo.

Głównym zadaniem Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika jest głoszenie prawdy ewangelicznej najbardziej potrzebującym. Obecnie w  Kielcach te działania skupiają się  głównie wokół Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej i Niepublicznego Przedszkola „ U Dominikanek” prowadzonych przez siostry. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, autyzm,  zespół Aspergera lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Ośrodek oferuje nocleg, wyżywienie i zajęcia pozalekcyjne. Wychowankowie na zajęcia lekcyjne  uczęszczają do pobliskich szkół.

W Przedszkolu pod opieką Sióstr przebywa obecnie 60 dzieci. W ofercie przedszkola, oprócz podstawowych zajęć, jest także sporo propozycji dodatkowych. Dzieci mogą korzystać między innymi z katechezy, nauki języka angielskiego, zajęć tanecznych, gimnastyki, rytmiki, warsztatów plastycznych, ceramicznych, dogoterapii, spotkań z filharmonią i z różnymi ciekawymi ludźmi.

Siostry starają się każdemu wychowankowi, zarówno w Ośrodku jak i w Przedszkolu, zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju.