25 lat pracy duszpasterskiej w Obiechowie

11 lipca 2018 r. minęło 25 lat pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Czesława Kasprzyka w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Obiechowie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się podczas koncelebrowanej Mszy św. w minioną niedzielę, 22 lipca 2018 r.

Mottem pracy ks. Jubilata stały się słowa Johanna Wolfganga Goethego: „Co skraca mi czas? – Działanie!, Co wydłuża go niemiłosiernie? – Bezczynność!”

W homilii wychowanek ks. proboszcza Czesława Kasprzyka - tutejszy parafianin, a obecnie wikariusz w parafii Kurzelów - ks. Łukasz Prusek, przedstawił najpierw istotę sakramentu Eucharystii, Kapłaństwa - rolę kapłana w życiu parafii, a następnie odniósł się do pracy ks. Czesława Kasprzyka począwszy od dnia rozpoczęcia przez niego pracy w Obiechowie. Dokonał podsumowania pracy duszpasterskiej oraz wykonanych prac w parafii, które odbyły się przy udziale proboszcza. A były to m.in. remont kościoła zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, wymiana ogrodzenia przy świątyni, uporządkowanie i dbałość o teren wokół kościoła, budowa parkingu, zmiana ogrodzenia na cmentarzu, budowa plebanii... To tylko nieliczne, największe inwestycje dokonane przez ks. Jubilata w minionym ćwierćwieczu. Ks. Prusek zwrócił się również osobiście do proboszcza dziękując za wskazanie i pomoc w wyborze drogi życiowej oraz dawanie żywego świadectwa wiary.

Msza św. w intencji ks. proboszcza Czesława Kasprzyka zgromadziła liczne grono wiernych, nie tylko z parafii Obiechów. Spotkać można było wiele osób z sąsiednich parafii i okolic. Obecni byli również włodarze powiatu na czele z wicestarostą Januszem Grabkiem, wójt Gminy Słupia Krzysztof Nowak wraz z małżonką, radny sejmiku wojewódzkiego, a jednocześnie gościnnie występujący w kościele organista Leszek Wawrzyła, radni Gminy Słupia, dyrektorzy szkół oraz lokalni przedsiębiorcy. Obecni goście a także parafianie w swoich wystąpieniach podkreślali dokonania ks.  proboszcza, a nade wszystko zwracali uwagę na niezwykłe umiejętności ks. Czesława w jednoczeniu ludzi w wierze. Dziękowali za niezliczoną liczbę godzin wspólnych modlitw, godzin spędzonych w konfesjonale, za obecność i  wsparcie w chwilach radosnych ale też i smutnych, za udzielane sakramenty, za kształtowanie osobowości wśród młodzieży. Podkreśleniu należy również fakt budowania przez ks. proboszcza wspólnoty chrześcijańskiej wśród wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Starym Węgrzynowie, z którym od chwili powstania ks. Kasprzyk jest blisko związany.

Za pośrednictwem samorządowców napłynęło do Jubilata wiele życzeń, listów gratulacyjnych, m.in. od Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Skromność, sposób bycia oraz dialog - to cechy charakteru ks. proboszcza Czesława Kasprzyka, które idealnie wpisują się w słowa naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, który kiedyś powiedział:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.