642 maturzystów z naszej diecezji uczestniczyło w Rekolekcjach

Nieprzerwanie od 1994 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach odbywają się Rekolekcje dla maturzystów. Tak również było i w tym roku w miesiącu październiku i listopadzie w 6 turach trzydniowych rekolekcji wzięło udział 642 maturzystów z naszej diecezji.

Moderatorami rekolekcji byli: ks. dr Karol Zegan - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kieleckiej Kurii oraz wizytatorzy diecezjalni: ks. Waldemar Wiśniowski i ks. dr Paweł Ścisłowicz.

Każdego dnia maturzyści pod opieką katechetów i nauczycieli uczestniczyli w Eucharystii, w spotkaniach z ciekawymi prelegentami oraz w innych modlitwach i okolicznościowych nabożeństwach. Każdy z uczestników mógł przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by na koniec rekolekcji uzyskać odpust zupełny. Młodzi ludzie chętnie angażowali się w śpiew oraz w pracę w grupach, dzięki której poszerzali znajomość Pisma Świętego. W czasie wolnym spacerowali i rozgrywali różne turnieje sportowe. Rekolekcje dla młodzieży maturalnej są niewątpliwie czasem ubogacenia. Młodzież oprócz doświadczenia Boga, doświadcza też atmosfery wspólnoty poszukującej właściwej hierarchii wartości.

642 maturzystów naszej diecezji uczestniczyło w Rekolekcjach w następujących terminach: 

·2-4.10.2017 r. - z Buska Zdroju: LO, ZSP nr 1, ZST-I, ZST i O,

·9-11.10.2017 r. - LO Pińczów, LO im. J. Słowackiego Kielce i LO SS. Nazaretanek Kielce,

·16-18.10.2017 r. - z Jędrzejowa: LO, ZSP nr 1 i ZSP nr 2, LO Szczekociny i LO Małogoszcz,

·23-25.10.2017 r. - ZS nr 1 Miechów, LO im. J. Piłsudskiego Kielce i ZS Katolickich Kielce,

·26-28.10.2017 r. - z Kielc: LO im. J. Śniadeckiego, I LO im. S Żeromskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz LO Kazimierza Wielka,

·27-29.11.2017 r. - LO Miechów i LO Słomniki.

Wszystkim uczestnikom rekolekcji i pomagającym w ich zorganizowaniu serdecznie dziękuję i życzę Bożego błogosławieństwa.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO