Adoracja na październik

W październiku - Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym można przeprowadzić adorację Najświętszego Sakramentu. Tekst adoracji pt.: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie" został przygotowany przez ks. Tomasza Rusieckiego. Zachęcamy do wykorzystania duszpasterskiego!

>> Tekst adoracji na październik 2019 r.