Biblia jest dla ciebie!

Wspólnota „Koinonia św. Pawła” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach modlitewnych. W tym roku pojmujemy temat: Biblia jest dla ciebie! Spotkania odbywają się w każdą środę od godz. 18.45. Zapraszamy!

Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu w Chrystusie Jezusie” (por. 2 Tm 3,14-17).

Wierzymy w moc Słowa Bożego, gdyż ono zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie, jak przedtem. Natchnione Duchem Świętym, jedynie Słowo zawarte w Piśmie Świętym ma zdolność objawić nam „Boży projekt życia” dla każdego człowieka.

Chociaż „szacunek katolików do Pisma Świętego nie ma granic, to jednak wyrażany jest głównie przez to, że trzymają się oni z daleka od Biblii” (Paul Claudel).

Rozpoczynając kolejny cykl formacyjny pragniemy podjąć zgłębianie różnych biblijnych tematów, problemów i pojęć, aby pozytywnie odpowiedzieć na ten pełen ironii zarzut o „ignorancję biblijną” ludzi Kościoła.

Weźmiemy do ręki Pismo Święte, by je cierpliwie zgłębiać, by wejść w „ducha Biblii”. Mamy nadzieję, że przybliży nas to do „biblijnego sposobu myślenia”, do obrazu człowieka, świata i Boga, który przynosi Biblia.

Zapraszamy do udziału w całorocznym „kursie teologii biblijnej”. Prosimy przynieść ze sobą Biblię.