+ Kazimierz Ryczan

  
BISKUP SENIOR

Administrator Apostolski Diecezji Kieleckiej

doktor habilitowany nauk teologicznych,
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nauczanie Biskupa Seniora

Urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Żurawicy, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu z rąk bp. Franciszka Bardy. Po święceniach posługiwał kolejno w parafii Szebnie, a potem w Rzeszowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Po ich ukończeniu pracował, jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.

Dnia 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz abp. Edwarda Nowaka i bp. Mieczysława Jaworskiego. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 11 września 1993 r.

11 października 2014 r. mianowany Administratorem Apostolskim Diecezji Kieleckiej do czasu Ingresu nowego Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.
 

Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski

członek Rady Stałej,
członek Rady Naukowej,
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy

Święto Patrona

4 marca

Dewiza biskupia

In vinculo communionis (W więzach wspólnoty)

Rezydencja

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-368-24-44;
fax 41-341-59-70

Sekretarz

ks. dr Mirosław Kowalski
tel. 693-939-796
kowalm@vp.pl