Bp Jan Piotrowski: Alleluja to sygnał, że Jezus żyje!

Wielokrotne Alleluja, jakie wybrzmiewa w Wigilię Paschalną i w poranek wielkanocny jest pięknym i czytelnym sygnałem, że Jezus żyje – mówił biskup kielecki Jan Piotrowski podczas Mszy świętej rezurekcyjnej w święto Zmartwychwstania Pańskiego.

W homilii przywołał m.in. myśl papieża Franciszka z adhortacji „Christus vivit”, przypominając, że „Zmartwychwstanie jest najpiękniejszą nadzieją i miłością tego świata”.

Biskup przypomniał, że we wspólnocie Kościoła wszystko jest postrzegane w świetle tajemnicy Zmartwychwstania, które „odmieniło bieg świata i uobecnia się w każdej celebracji eucharystycznej”. – Co roku w czasie Triduum Sacrum Kościół w klimacie nadziei przeżywa ostatnie etapy życia ziemskiego Jezusa Chrystusa: Ostatnią Wieczerzę, skazanie na śmierć, Ofiarę za nasze odkupienie, złożenie do grobu i Zmartwychwstanie trzeciego dnia – mówił biskup kielecki. – W przejściu Jezusa ze śmierci do życia spełniają się obietnice i zapowiedziane proroctwa (…), a Zmartwychwstały Pan Jezus stanie się fundamentem Dobrej Nowiny i niezmiennej wiary chrześcijan. Od tej pory ludzkie życie nabiera nowej jakości i nowego przeznaczenia – zauważył. Przypomniał także, że Wielkanoc zaprasza do nieustannego i owocnego szukania Jezusa.

Zachęcał także w homilii, aby otwierać się na łaskę wiary i nie ulegać pokusom współczesnego świata oddalającego się od Boga oraz aby wystrzegać się duchowego lenistwa i trwać we wspólnocie Kościoła. – Jeśli jakieś leniwe ludzkie serce nie otwiera się na Bożą łaskę, to żyje w nocy niepewności, życiowych roztargnień i nie wychodzi z kręgu miłości własnej, gdzie pycha zawsze jest złym doradcą. Prośmy więc gorąco Jezusa Zmartwychwstałego, aby Kościół – nasza wspólnota wiary i każdy z nas w tej wspólnocie nie godził się na wszystko, co podstępnie ofiaruje nam świat, aby pomniejszyć wiarę o Zmartwychwstaniu, aby tradycję chrześcijańską wykreślić z przestrzeni naszego życia – apelował bp Jan Piotrowski.

Przypominał także znaczenie przesłania paschalnego, które pozostaje najważniejszym wydarzeniem dla człowieka. – Nie jest to tylko ciekawą, obiegową informacją, ale zawsze jest pozostaje Dobrą Nowiną – mówił.

Na zakończenie bp Piotrowski życzył wiernym, aby Zmartwychwstały Pan był dla wszystkich źródłem nowego życia, pełnego łaski dla każdego z osobna, gdyż On Zmartwychwstał dla każdego z nas.

dziar
tekst za: ekai.pl