Bp Jan Piotrowski apeluje o modlitwę za pokój w Kongu i Sudanie Płd.

„Owoce naszej modlitwy i postu ofiarujemy w intencji ludności Demokratycznej Republiki Konga i Południowego Sudanu” – pisze w komunikacie bp Jan Piotrowski, zachęcając wiernych diecezji kieleckiej do odpowiedzi na apel papieża Franciszka o przyłączenie się do modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie, głównie w tych dwóch krajach Afryki.

Bp Piotrowski przypomina, że w obliczu rozmaitych konfliktów, wojen i kataklizmów na świecie papież Franciszek wezwał wierzących i ludzi dobrej woli do podjęcia modlitwy i postu w intencji pokoju. Z woli Ojca Świętego dzień 23 lutego ma być dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Odpowiadając na apel papieża Franciszka, biskup kielecki zachęca i zaprasza diecezjan, aby w piątek 23 lutego podjęli modlitwę i post w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie.

„Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje swoich dzieci, kiedy wznoszą do Niego okrzyk w bólu i strapieniu, leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany (Ps 147,3). Zwracam się z gorącym apelem, abyśmy usłyszeli to wołanie w naszym sumieniu, przed Bogiem, i zapytali samych siebie: co mogę zrobić dla pokoju?” – pisze biskup kielecki.

Bp Piotrowski podkreśla znaczenie modlitwy w tej intencji i apeluje o indywidualne powiedzenie „nie” wobec wszelkich form przemocy. – Z pewnością możemy się modlić, ale nie tylko. Każdy z nas sam może powiedzieć stanowcze „nie” dla przemocy – dodaje.

Zachęca też duszpasterzy i wiernych do zapoznania się z tegorocznym orędziem papieża Franciszka na Wielki Post, które jest „piękną wielkopostną katechezą”.

Komunikat biskupa kieleckiego był odczytywany w kościołach 18 lutego, w I Niedzielę Wielkiego Postu.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Słowo Biskupa Kieleckiego