Bp Jan Piotrowski: Jestem wdzięczny wiernym naszej diecezji

Mszą św. wierni naszej diecezji uczcili rocznicę ingresu do kieleckiej Katedry biskupa Jana Piotrowskiego. Eucharystię koncelebrowali biskupi pomocniczy i wielu prezbiterów naszej diecezji.

Homilię wygłosił ks. prałat Dariusz Gącik – wikariusz generalny diecezji kieleckiej. Przypomniał, że nasze życie składa się z licznych kontrastów i paradoksów. – „Spojrzenie na świat jest pełne kontrastów. Z jednej strony świat to grzech i niezależność od Boga. Z drugiej, świat to przedmiot miłości Ojca. Zniszczone miasta są symbolem grzesznego świata, który przeminie, bo zło nie może mieć ostatniego słowa. To również symbol ludzkiego serca, które zamknęło się na miłość Ojca i szuka szczęścia poza Nim” – tłumaczył ks. Dariusz Gącik. Wikariusz generalny wspomniał również o świętości i grzeszności świata, ale także o zaufaniu do Pana Boga. – „Łatwo jest mówić Jezu, ufam Tobie, kiedy wszystko w życiu się układa. Zaufanie natomiast sprawdza się w chwilach próby i cierpienia – dodał.

Ks. Gącik zwrócił także uwagę na kontrasty istniejące w życiu biskupa kieleckiego. – „Istnieje kontrast pomiędzy byciem chrześcijaninem, a byciem pasterzem. Z każdym z nas dzieli ksiądz biskup naszą grzeszną, ludzką dolę. Doświadcza słabości. Klęka przed Panem wyznając swoje grzechy. Prawdziwy pasterz jest bowiem zawsze pasterzem zranionym. Tylko wtedy może umacniać wiernych jako nauczyciel wiary i życia moralnego. Istnieje kontrast pomiędzy dwiema rękami biskupa. Jedna to ta, która kocha bezwarunkowo i umacnia w wierze. Druga to ta, która koryguje: mówi co jest dobre, a co złe i wskazuje właściwą drogę. Istnieje także kontrast pomiędzy samotnością własnego pokoju a czynną posługą pasterską. Potrzeba ciszy i wsłuchiwaniu się w to co Pan Bóg chce, aby prowadzić lud tymi drogami, które są marzeniem Ducha Świętego” – wyjaśniał.

Na zakończenie Mszy św. wierni zaśpiewali pieśń do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, a biskup Jan Piotrowski przyjmował życzenia od kapłanów i ludzi świeckich.

Ingres biskupa kieleckiego odbył się 29 listopada 2014 r. Podczas uroczystości nowego biskupa powitał jego poprzednik bp Kazimierz Ryczan, a abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski odczytał nominacyjną bullę papieską. W uroczystości wzięli również udział m.in. abp Wojciech Polak, Prymas Polski i abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski oraz biskup tarnowski Andrzej Jeż, a także ponad 500 kapłanów z diecezji tarnowskiej i kieleckiej. –

- „Łatwo zauważyć, że czas szybko płynie. Cztery lata to przecież dobrze ponad 1000 dni. Jednocześnie, gdybym chciał odczytać to w kluczu ewangelicznym, to jest to posługa Kościołowi Kieleckiemu w różnych wymiarach. Jestem wdzięczny wiernym naszej diecezji, kapłanom, wszystkim ludziom, z którymi podejmowałem jakąkolwiek współpracę na rzecz dobra wspólnego. Dziękuję Panu Bogu, ze jeszcze nadążam i mam siły. Ciągle powtarzam to afrykańskie przysłowie, że jeden palec nie myje twarzy. To co robimy jest wspólnym dziełem w wymiarze duchowym i materialnym” – mówił bp Jan Piotrowski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

>> Galeria zdjęć