Bp Jan Piotrowski: W Zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródło naszego zmartwychwstania!

Od uroczystej procesji rezurekcyjnej z Najświętszym Sakramentem wierni rozpoczęli świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Procesji oraz późniejszej Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Podczas homilii przypomniał o znaczeniu tego wydarzenia.

- „W poranek wielkanocny, podczas Mszy św. rezurekcyjnej, razem z Wami stawiam sobie pytanie - jaka byłaby nasza wiara gdybyśmy byli naocznymi świadkami wydarzeń paschalnych: Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa?” – zapytał biskup na początku homilii. – „Odpowiedź nie jest łatwa bowiem dziś nikt z nas nie ma takiego doświadczenia. A Jezusowa uwaga skierowana do Jego słuchaczy – otwartymi oczami nie widzą, a otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją, dotyczy pewnie i nas. Nowa historia świata, a w niej nowa historia człowieka od chwili Zmartwychwstania ma swój kierunek, którego nikt nie może zmienić, najwyżej może go odrzucić, co nie zmienia faktu, że Bóg w Jezusie Chrystusie jest Panem Życia i Panem naszej przyszłości. Dlatego winniśmy umacniać naszą więź z Chrystusem, który dla nas umarł i Zmartwychwstał, bowiem w Zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródło naszego zmartwychwstania” – podkreślał biskup. Jak zauważył, historia Zmartwychwstania jest cały czas aktualna, bo Jezus i Jego ewangelia są wciąż żywe.

Powołując się na słowa świętego Augustyna bp Piotrowski przypomniał, że każdy z nas ma nie tylko udowadniać, że Chrystus Zmartwychwstał, ale przede wszystkim, mamy żyć zgodnie z Jego przykazaniami. Podkreślał także, że wszystko, co uczynił Jezus, zrobił z miłości do człowieka. – „Śmierć Jezusa ukazuje miłość jaką On nas umiłował aż do złożenia siebie w ofierze za każdego z nas, a Jego Zmartwychwstanie daje pewność, że to, co On głosi jest prawdą po wszystkie czasy… Jezus swoim Zmartwychwstaniem przynosi nam łaskę odkupienia, prawdę o naszej nieśmiertelności i daje światło, aby przez życie iść szczęśliwie i bezpiecznie” – powiedział.

Na zakończenie biskup przypomniał jakie zadanie stoi przed każdym z nas. – „Każdy z nas jest apostołem radosnej nowiny i powołany jest aby ją głosić tam gdzie żyje, pracuje, uczy się i odpoczywa. Życzę Wam zatem w poranek Wielkanocny otwarcia na łaskę Zmartwychwstania. Niech przynosi wam pokój i miłość, nadzieję i radość, a nade wszystko niech daje pewność, że Bóg nas niezmiennie kocha w Jezusie Chrystusie - swoim Zmartwychwstałym synu” – zakończył.

tekst za: em.kielce.pl