Bp Jan Piotrowski: Zaangażowanie w duchową adopcję dziecka poczętego to wolny wybór

Nasze zaangażowanie w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego jest wolnym wyborem, motywowanym jedynie wiarą, prawdą i miłością – mówił 25 marca 2019 r. w Bazylice Katedralnej Biskup Kielecki Jan Piotrowski, przewodnicząc Mszy św. w dniu Świętości Życia.

Biskup podkreślił w homilii, że prawda o życiu jest jedna – jest ono „darem Bożym” i „nikt na świecie, w Polsce, ani w Kielcach nie może go zabijać”. Przestrzegł przed tendencjami „bycia jak Bóg”, o czym mowa jest już w Księdze Rodzaju, a przypadki takich postaw są znane w historii. – Bądźmy wierni naszym chrzcielnym zobowiązaniom i nauczaniu Kościoła, naszej matki – zaapelował biskup.

Nawiązał także m.in. do przyjaźni polsko-węgierskiej i przypomniał, że „katolicy na Węgrzech nie ustają w trosce o życie poczęte”. Podkreślił, że rolą chrześcijan nie jest walka z kimkolwiek, ale „tworzenie wspólnoty uczniów Chrystusa, która pragnie modlić się w intencji dziecka poczętego”. Wzorem takiej postawy pozostaje Maryja, z Jej „dyspozycyjnością” wobec Boga i Jego przykazań. – Nowe życie poczęte pod Jej sercem to życie wyjątkowe, bowiem było to ciało Jezusa, który będzie nazwany Synem Najwyższego – mówił bp Piotrowski.

Zalecając praktykę duchowej adopcji dziecka poczętego, dziękował wiernym za obecność na wspólnej modlitwie w obronie życia.

Ks. dr Artur Skrzypek z Wydziału ds. Małżeństw i Rodzin przypomniał, że dzisiejsza uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest jednocześnie obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium Vitae ogłoszonej 25 marca 1995 r.

„Święty Papież Polak pisał w niej: proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja” – zalecał Jan Paweł II.

Podczas uroczystości kilkadziesiąt osób podjęło zobowiązania duchowej adopcji.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Galeria zdjęć

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego