Bp Piotrowski do bp. Florczyka: Trzeba być pasterzem wspólnoty, pasterzem trzody

„Trzeba być pasterzem wspólnoty, pasterzem trzody – tego Drogi Księże Biskupie życzę Ci osobiście i w imieniu Kościoła kieleckiego" – mówił bp Jan Piotrowski podczas Mszy św. dziękczynnej sprawowanej z okazji 20. rocznicy sakry biskupiej bp. Mariana Florczyka.

Bp Marian Florczyk dziękował „za łaskę wiary”, za „relacyjność – nie tylko tę ziemską, ludzką, ale nacechowaną elementami wiary”, wspominał konsekratorów, już nieżyjących, którzy 20 lat temu udzielili mu sakry: kard. Franciszka Macharskiego, bp. Kazimierza Ryczana, bp. Mieczysława Jaworskiego oraz św. Jana Pawła II - wówczas papieża.

Mszy św. z okazji jubileuszu biskupa pomocniczego przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, który wygłosił też homilię.

Mówił w niej m.in. o świadkach wiary, wskazując na postawę męczenników, przypomniał, że życie w świecie wymaga różnego rodzaju świadectw przejawianych w postawach miłości, dobrych relacji, zaufania we wszystkich dziedzinach życia, zachęcał do odkrywania daru posługi w Kościele, z troską o jej jakość.

- „Eucharystia buduje Kościół, a Kościół  żyje z Eucharystii (…), również i my nabieramy mocy i umocnienia wiary czerpiąc z tego Bożego skarbca" – mówił.

- „Dziś czynimy Eucharystię modlitwą wdzięczności za dar osoby i  posługi bp. Mariana Florczyka, któremu Bóg dał łaskę, by pisał żywą i długą historię apostolskiej posługi w Kościele kieleckim" – podkreślił bp Piotrowski.

Biskup kielecki przypomniał także m.in. sam dzień udzielania sakry w kościele św. Józefa Robotnika – nazywając bp. Florczyka „nowym wezwaniem w Kościele kieleckim”.

- „20 lat posługi biskupiej, której towarzyszą słowa zawołania pasterskiego „Prawda was wyzwoli”-  to 240 minionych miesięcy, w tym  7300 dni osobistej modlitwy, sprawowanych Eucharystii, głoszonego Słowa Bożego, rozmów, spotkań, udzielanych sakramentów bierzmowania, pielgrzymek i bycia w posłudze Kościołowi kieleckiemu i polskiemu, zwłaszcza jako delegat  Konferencji Episkopatu Polski ds. sportu, i nie tylko" – zaznaczył bp Piotrowski.

Marian Florczyk urodził się 25 października1954 r. w Kielcach, dorastał w podkieleckiej parafii Suków. Maturę uzyskał w Technikum Mechanicznym w Kielcach. W 1981 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1981 r. Od 1981-1984 r. pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Kielcach. W 1984 r. rozpoczął studia w Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie uzyskał licencjat i doktorat (w 1990 r.).

W latach 1991- 1994 był duszpasterzem Ludzi Pracy i Solidarności w Kielcach. Od 1991 r. był wykładowcą katolickiej nauki społecznej w WSD w Kielcach. Od 1994 r. do 1998 r. pełnił funkcję rektora WSD w Kielcach. 18 kwietnia 1998 r. otrzymał święcenia biskupie. Był wówczas najmłodszym biskupem w Polsce.

Jest delegatem KEP ds. duszpasterstwa sportowców oraz członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Rady ds. Społecznych. Zawołaniem Księdza Biskupa są słowa: „Prawda was wyzwoli”.

W diecezji kieleckiej zainicjował spotkania młodzieży na Błoniach Wiślickich, rowerowe majówki rodzin do Kaczyna oraz spotkania integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na lotnisku w Masłowie.

dziar

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"