Czuwanie ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie

Nowokorczyńskie sanktuarium ku czci św. Kingi dnia 6 marca 2018 r. po raz XXVII gościło w swych progach czcicieli Świętej Patronki. Po powitaniu gości przez ks. kustosza Grzegorza Kowalika przybyłych artystów, wierni ucałowali relikwie św. Kingi.

Pamiętając o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, członkowie chóru ,,Cantores Stopnicensis” działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy, zaprezentowali program patriotyczny. Występ rozpoczęła uroczyście odśpiewana ,,Bogurodzica”. Pięknie zaprezentowane pieśni patriotyczne przeplatane były tekstami ukazującymi polską  drogę do uzyskania niepodległości.

Następnie ks. dr Andrzej Kwaśniewski poświęcił wodę i sól – symbol spotkań modlitewnych w Nowym Korczynie. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, członkinie Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą odczytały prośby zanoszone przez wstawiennictwo św. Kingi. Poprowadziły również modlitwę różańcową, podczas której ks. Grzegorz Kowalik przedstawił intencje, z którymi przybyli pielgrzymi.

Kulminacyjnym momentem marcowego czuwania był Eucharystia. Przewodniczył jej dziekan dekanatu stopnickiego ks. kan. Janusz Rydzek – proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, a koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. Marek Wesołowski - proboszcz parafii w Strożyskach, ks. kan. Stanisław Kondrak - proboszcz parafii w Szczaworyżu i kustosz tamtejszego sanktuarium MB Szczaworyskiej, ks. Łukasz Bucki - wikariusz parafii w Solcu Zdroju oraz proboszcz nowokorczyńskiej parafii ks. Grzegorz Kowalik. Homilię wygłosił ks. Janusz Rydzek, natomiast słowo przed Apelem Jasnogórskim skierował ks. Łukasz Bucki. Liturgię Słowa przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Pięknym śpiewem pieśni wielkopostnych wzbogacili Eucharystię chórzyści ze Stopnicy. Opiekunem grupy jest ks. Sylwester Durlik.

Ks. Grzegorz Kowalik podziękował uczestnikom spotkania, zarówno angażującym się w jego organizację, jak również tym, którzy wiernie przybywają do Nowego Korczyna, by oddać cześć św. Kindze i prosić o potrzebne łaski. Ks. Proboszcz zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 3 kwietnia 2018 r.

Maria Błach

Foto: Ligia Płonka