Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy

W dniach od 24-29 września 2017 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostella w setną rocznice objawień fatimskich, której będzie przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

PROGRAM PIELGRZYMKI

INFORMACJE I ZAPISY
W IMIENIU KS. JÓZEFA MAJCHRZYKA PROWADZI:
p. Aneta

tel. 608-525-786