Diecezjalna Pielgrzymka do Miechowa

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r. odbędzie się V Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. W tym roku będzie nam przyświecało hasło: „Świadkowie wiary napełnieni Duchem Świętym”.

- „W tym roku w Miechowie – polskiej Jerozolimie, chcemy zgromadzić wszystkie wspólnoty działające w parafiach naszej diecezji, dzięki którym współczesny Kościół się rozwija i daje świadectwo o zmartwychwstałym Panu” – napisał Biskup Kielecki Jan Piotrowski w swoim zaproszeniu.

Niebawem ukaże się szczegółowy program Pielgrzymki.

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego