Duszpasterstwo Specjalistyczne

Duszpasterstwo Inteligencji
i Środowisk Twórczych

REFERENT:
ks. mgr lic. Paweł Tkaczyk

Duszpasterstwo Kolejarzy

REFERENT:
ks. mgr Marian Haczyk

Duszpasterstwo Kombatantów

REFERENT:
ks. płk Adam Prus, tel. 41-368-78-82

Duszpasterstwo Kultury Fizycznej
i Sportu

REFERENT:
ks. mgr lic. Krzysztof Banasik

Duszpasterstwo Ludzi Pracy

REFERENT:
ks. mgr Jan Iłczyk

Duszpasterstwo Nauczycieli
i Wychowawców

REFERENT:
ks. Leszek Starczewski

Duszpasterstwo Niesłyszących

DUSZPASTERZ:
ks. Marcin Kałuża

Duszpasterstwo Niewidomych i Słabowidzących

DUSZPASTERZ:
ks. mgr Dariusz Snochowski

Ochotnicze Hufce Pracy

REFERENT:
ks. mgr lic. Dariusz Jarliński

Duszpasterstwo Organistów

REFERENT:
ks. mgr Michał Olejarczyk

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe

www.pielgrzymka.kielce.pl

REFERENT:
ks. mgr Jacek Iwan

Duszpasterstwo Policjantów

REFERENT:
ks. płk Adam Prus

WSPÓŁPRACOWNICY:
ks. Marian Fatyga - Skalbmierz
ks. mgr lic. Stanisław Kondrak – Busko–Zdrój
o. Wiesław Piotr Kundera SOCist– Jędrzejów
ks. Jan Staworzyński – Pińczów

Duszpasterstwo Prawników

REFERENT:
ks. mgr lic. Piotr Muszyński

Duszpasterstwo Rolników oraz samorządowców

REFERENT:
ks. Tadeusz Szlachta

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców

REFERENT:
ks. dr Rafał Dudała

Duszpasterstwo Rzemieślników

REFERENT:
ks. dr Edward Chat

Duszpasterstwo Strażaków

REFERENT:
ks. Marek Mrugała

WSPÓŁPRACOWNICY:
ks. Marian Fatyga - Skalbmierz
ks. Jan Staworzyński – Pińczów
ks. Tadeusz Szlachta – Busko–Zdrój

Duszpasterstwo Trzeźwości

www.trzezwosc.diecezja.kielce.pl

REFERENT:
ks. mgr Kamil Banasik

Duszpasterstwo Turystyczne

REFERENT:
ks. mgr lic. Stanisław Langner

Duszpasterstwo Więziennictwa

REFERENT:
ks. Jan Staworzyński

KAPELANI ZAKŁADU KARNEGO W KIELCACH:
ks. Janusz Popielski SDB
ks. Jerzy Szkiert, SDB

Świętokrzyski Związek Żołnierzy AK

KAPELAN:
ks. mgr Jacek Kopeć