Formacja Ewangelizatorów

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na kurs Pawła prowadzony w dniach 5-14 lipca 2019 r., w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach.

Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie.

Miejsce:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606-124-328

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!