Inaguracja Roku Katechetycznego

Zjazd katechetyczny na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego odbędzie się w dniach 27 i 28 sierpnia 2018 r. Rozpoczynamy wspólną Mszą św. w Bazylice Katdralnej o godz. 10.00 pod przewodnictwem Księży Biskupów.

Następnie księża gromadzą się w kaplicy św. Kazimierza w WSD, gdzie będą mieli spotkanie z Biskupem Ordynariuszem i wysłuchają wykładu ks. dr. Piotra Studnickiego oraz komunikatów na najbliższy rok katechetyczny. Katecheci świeccy i siostry zakonne gromadzą się na auli WSD.

Spotkanie inaugurujące rok katechetyczny należy do obowiązkowej formacji wszystkich katechizujących dlatego bardzo proszę o obecność.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO