Inauguracja Roku Katechetycznego

Jak co roku - serdecznie zapraszamy wszystkich katechetów (duchownych, osoby konsekrowane i świeckich) na uroczyste rozpoczęcie Roku Katechetycznego 2019/2020, które odbędzie się w dniach 27 i 28 sierpnia 2019 r.

PLAN SPOTKANIA KATECHETYCZNEGO
27 i 28 sierpnia 2019 r.

Godz. 10.00 – Msza św. w Bazylice Katedralnej
27 sierpnia pod przewodnictwem bp. Marian Florczyka.
28 sierpnia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Kalety.

Wersja dla świeckich i sióstr:

Godz. 11.15 - Przerwa na kawę – stołówka /refektarz/ seminaryjny

Godz. 11.45 – 12.15 - Komunikaty i ogłoszenia –/aula WSD/ - pracownicy Wydziału Katechetycznego

Godz. 12.30 – 13.30 - Wykład: „Mistagogia w katechezie” - Ks. prof. dr hab. Roman Buchta (WTl UŚ, Katowice)

Wersja dla księży:

Godz. 11.15 - Wykład: „Mistagogia w katechezie” - Ks. prof. dr hab. Roman Buchta /kaplica św. Kazimierza/.

Godz. 12.20 – Przerwa na kawę /refektarz/

Godz. 12.50 – 13.30 - Komunikaty i ogłoszenia

UWAGA!!!

27 sierpnia przybywają do katedry obowiązkowo katecheci, którzy otrzymają po raz pierwszy misję katechetyczną i złożą przysięgę. Dotyczy katechetów, którzy rozpoczęli pracę w 2018 r. i rozpoczną w 2019 r.

28 sierpnia przybywają katecheci, którzy przeszyli na emeryturę w roku 2018/2019 - otrzymają podziękowania.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO