Instrukcja w sprawie Zarządzania Cmentarzami Parafialnymi

Mając na uwadze jednolitość w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących grzebania zmarłych oraz właściwego i sprawiedliwego zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie diecezji kieleckiej Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Instrukcję w sprawie Zarządzania Cmentarzami Parafialnymi.

Instrukcja weszła w życie 1 lipca 2017 r. Wszystkie dotychczasowe umowy dotyczące przekazania w zarząd cmentarza parafialnego oraz regulaminy cmentarzy parafialnych należy dostosować do obowiązującej instrukcji.

>> Dekret i Instrukcja w sprawie Zarządzania Cmentarzami