Jałmużna Wielkopostna 2017

Tradycyjnie podczas Wielkiego Postu Caritas przekazuje skarbonki w ramach programu Jałmużna Wielkopostna 2017. Celem programu jest wzmocnienie we wspólnocie parafialnej świadectwa wiary poprzez krzewienie dzieł miłosierdzia.

Tegoroczna akcja prowadzona jest pt. Skarbonka Miłosierdzia i może być dobrym narzędziem do realizacji idei pomagania Św. Brata Alberta, który zachęcał: „powinno się być dobrym jak chleb”. Rok 2017 przeżywamy przecież jako Rok Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Zebrane ofiary pozostają w parafii na cele miłosierdzia. Szczególnie sugerujemy wsparcie leczenia dzieci i starszych. Skarbonka powinna trafić do dzieci, a przez nie do domu rodzinnego i tam inspirować wszystkich członków rodziny do wielkopostnego wyrzeczenia.

Caritas proponuje, by skarbonki zostały złożone w Niedzielę Miłosierdzia do przygotowanej przed ołtarzem dużej skarbony (kosza).

Za wszelką życzliwość w krzewieniu dzieł miłosierdzia składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Krzysztof Banasik
ZASTĘPCA DYREKTORA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ