Kapłani pielgrzymowali do Włoszczowy

W sobotę, 20 października 2018 r. kapłani naszej diecezji, pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, pielgrzymowali do Sanktuarium bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 męczenników II wojny światowej we Włoszczowie.

„Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate napisał: Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. Ta zachęta Ojca Świętego podpowiada, co jest konieczne, aby nasze kapłańskie życie i posługiwanie przynosiło owoce świętości. Dają nam tego przykład święci i błogosławieni, a wśród nich kapłan naszej Diecezji, męczennik, bł. Józef Pawłowski, od których możemy się nauczyć, że ludzie pełni Ducha to ludzie pełni życia” – tymi słowami biskup Jan Piotrowski zaprosił kapłanów naszej diecezji na doroczną pielgrzymkę do włoszczowskiego sanktuarium.

W duchu wdzięczności za dar kapłaństwa, a także w duchu pokuty i ekspiacji za grzechy wielorakich nadużyć, jakich dopuścili się w Kościele bracia w kapłaństwie i osoby konsekrowane kapłani odbyli pielgrzymkę. Wszystkich przybyłych księży złączyła modlitwa o ducha nawrócenia oraz o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego

>> Galeria zdjęć