Kielecki Błogosławiony zawitał w Relikwiach do Brzezin

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 16 czerwca 2019 r. do kościoła w Brzezinach zostały wprowadzone relikwie I stopnia bł. Jerzego Matulewicza, prezbitera. Dokonał tego ks. dr Paweł Tambor, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Nowy patron był alumnem i później profesorem tego seminarium. Na obrazie, który wisi w brzezińskim kościele od ok. 30 lat widać w tle gmach kieleckiego seminarium i wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Bł. Jerzy był bowiem biskupem wileńskim. W 1909 roku złożył także śluby zakonne i odnowił zakon Marianów. Był założycielem Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

Oprawę Mszy św. o godz. 10.00 przygotowali parafianie. Po procesji wejścia ks. Rektor przekazał relikwie bł. Jerzego na ręce ks. proboszcza Józefa Knapa. Następnie zostały umieszczone na specjalnie przygotowanym ołtarzu.

W trakcie homilii ks. Paweł Tambor najpierw zatrzymał się nad tajemnicą Trójcy Świętej, która na ziemi nie zostanie przez nas odkryta. Później przybliżył życie nowego patrona. Powiedział, że święci to nie celebryci Kościoła. Ich życia często jest bardzo zwyczajne, ale pełne oddania Bogu. Przypomniał także słowa bł. Jerzego, które znajdują się w Liturgii Godzin: „Jeśli wolno prosić, to daj Panie, abym w Twoim Kościele był jak ścierka, którą wszystko wycierają, a po zużyciu wyrzucają gdzieś w najciemniejszy, ukryty kąt. Niech i mnie tak zużyją i wykorzystają, aby tylko w Twoim Kościele przynajmniej jeden kącik był lepiej oczyszczony, aby tylko w Twoim domu było czyściej i schludniej (...) Daj, bym został wzgardzony, bym się zdarł, byle tylko Twoja chwała rosła i rozszerzała się, bylem się przyczynił do wzrostu i umocnienia Twojego Kościoła”

Uroczystość tradycyjnie zakończyło ucałowanie relikwii nowego patrona.

Niech Uroczystość Trójcy Przenajświętszej uczy nas prawdziwej Miłości do bliźnich. Skorzystajmy z rady bł. Jerzego: „Wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli i ustępliwości można było wszystkich pogodzić w Chrystusie. Miej dobre, jasne oko, które raczej dziesięć cnót dojrzy w bliźnim, niż jedną wadę. Oko zamknięte raczej na dziesięć wad, niż na jedną cnotę”

Damian Zegadło