Koncert uwielbieniowy w Rzeszowie

Zapraszamy serdecznie młodzież i dorosłych na wyjazd organizowany z parafii św. Franciszka w Kielcach na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, który odbędzie się w Parku Sybiraków w Rzeszowie.

Organizatorem koncertu jest Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha przy współpracy z Odnową w Duchu Świętym i Duszpasterstwem Akademickim. Pomysłodawcą koncertu jest Jan Budziaszek (perkusista Skaldów), który zaraził swoją ideą dwóch księży – Andrzeja Cyprysia i Mariusza Milika. Koncert zachęca ludzi do czynnego wielbienia Boga przez śpiew, taniec i wspólną zabawę przez co nazywany jest największym koncertem uwielbieniowym w Europie.

Jak co roku oprócz często goszczących w Rzeszowie artystów (min. Marcina Pospieszalskiego, Lili Pospieszalskiej, Tamary Przybysz, Joachima Mencla, Leopolda Twardowskiego) wystąpią min. Beata Bednarz, Micho Kurichara oraz zespoły – Life’M, Kana i Full Power Spirit. Wykonawcom będzie towarzyszyła orkiestra i chór „Jednego Serca Jednego Ducha”. Ponad 130-osobowy chór, soliści i 40-osobowa orkiestra staną na scenie, by wspólnie oddawać Chwałę Panu.

Koncert ma charakter wspólnotowy i na tym polega ogromny sukces tego wydarzenia. Poczucie bliskości i obecności drugiego człowieka we wspólnym przeżywaniu radosnego święta pomaga wielu osobom radzić sobie z trudna codziennością Zatem zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy pragną wielbić Pana, poczuć Boże Tchnienie i uczestniczyć w niezapomnianym przeżyciu duchowym.

Szczegóły na stronie: www.jednegoserca.pl

Osoba do kontaktu brat Robert Krawiec tel: 41-343-16-17; 41-343-16-18

Koszt wyjazdu: 30 zł. Szczegóły na plakacie.