Konferencja "Radość świętości"

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, zaprasza na Konferencję: „Radość świętości: chrześcijańskie świadectwo we współczesnym świecie”, która odbędzie się w sobotę, 6 października 2018 r. 

Chrystus Pan chce, abyśmy byli świętymi i oczekuje, że nie zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. On nas powołuje do świętości – podobnie jak Bóg powołał Abrahama – i proponuje nam nowe życie, mówiąc: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy” (Rdz 17,1), czyli bądź nieskazitelny, całkowicie oddany Panu, niepodzielony wewnętrznie…

Pozostaje nam jedynie wypełniać powołanie, aż do dnia powrotu Pana Jezusa, zgodnie ze słowami Apokalipsy: „A sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci” (Ap 22,11).

Poszczególne konferencje stanowią refleksję nad treścią Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et Exsultate” – „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”.

PROGRAM KONFERENCJI:

SOBOTA, 6 października 2018 r.

  9.00 - Rozpoczęcie

  9.15 - Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Kalety

10.00 - Tematy:
Ks. Marian Królikowski (Koinonia św. Pawła)- Chrześcijanie, „ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie” – dar i powołanie do świętości
Ks. dr Paweł Tambor (Rektor WSD)- Starzy i nowi nieprzyjaciele świętości: gnostycyzm i pelagianizm

11.40 – 12.00 - Pauza
o. Tomasz Rusiecki (Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego) - Droga świętości, drogą błogosławieństw
s. dr Samuela Klimas (Koinonia św. Pawła) - Geniusz kobiecej świętości

13.20 – 13.40 - Pauza
Ks. prof. Stanisław Dyk (KUL)- Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym

Zakończenie - podsumowanie Konferencji.

Zgłoszenia: www.rmissio.pl; tel. 606-124-328; e-mail: rmissio@complex.com.pl

_________________

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła”
ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce