Ks. dr Grzegorz Kaliszewski na spotkaniu Rady Kustoszy Sanktuariów Polskich

W miniony poniedziałek, 7 maja 2018 r. - w Święto NMP Matki Łaski Bożej - w Częstochowie na Jasnej Górze o godz. 11.00 rozpoczęło się kolejne spotkanie Rady Kustoszy Sanktuariów Polskich.

W spotkaniu uczestniczyli:

Przewodniczący: Ks. Biskup Henryk Ciereszko – archidiecezja białostocka

Sekretarz: Ks. dr Grzegorz Kaliszewski – diecezja kielecka

Skarbnik: Ks. Remigiusz Stacherski – diecezja płocka

Członkowie: O. Andrzej Konopka OP – Gidle

O. Piotr Polek OSPE – Wieruszów

O. Bogusław Augustowski CSsR – Tuchów

Ks. Marian Mucha SAC - Zakopane

W trakcie spotkania dyskutowano na temat Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu”, która odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 22-23 października 2018 r. Zastanawiano się również nad tematem spotkania Kustoszy Sanktuariów Polskich, które poprzedzać będzie omawianą Konferencję.