Archiwum Diecezjalne w Kielcach (ADK)

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-341-59-71; 41-344-54-25 w. 219

www.archiwum.diecezja.kielce.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek, czwartek i piątek 8.00-12.30

wtorek 13.00-17.30
środa 8.00-12.30


DYREKTOR:
ks. dr Andrzej Kwaśniewski

PRACOWNIK:         
s. mgr Mariola Chojnicka, Nazaretanka