Kurs w Jerozolimie i Koryncie

W lipcu 2020 r. biblijna szkoła DABAR pod patronatem INB KUL organizuje dwa kursy w Jerozolimie i Koryncie: Pascha Jezusa i Paweł w Koryncie. Oba są formą rekolekcji połączonych ze szkołą biblijno-archeologiczną.

Zaproszenie na kursy skierowane jest do wszystkich, w szczególności zainteresowanych Pismem Świętym, liderów wspólnot i księży.

Więcej informacji o szkole i kursach znajdziemy TUTAJ.