"Mapowanie Kielc"

Na stronie internetowej kieleckiego Nazaretu ukazała się propozycja, adresowana do młodzieży, ale nie tylko. To oryginalny projekt modlitewny do realizacji indywidualnej: dobry nie tylko na Wielki Post. Zachęcamy do udziału w „Mapowaniu Kielc” – liczymy zwłaszcza na włączenie się w akcję kieleckich katechetów!

 

Mapa modlitwy albo mapowanie miasta

Wiedza religijna, rozmaite spotkania, wyjazdy i studiowanie świętych ksiąg – jak najbardziej potrzebne – niewiele przyniosą pożytku, jeśli człowiek nie wejdzie na drogę codziennej modlitwy. Poniższa propozycja skierowana jest do młodych, którzy modlą się, ale pragną do swojego życia modlitwy dodać „coś” jeszcze… jakieś małe co nieco, żeby zacytować Kubusia Puchatka. (Układ miejsc i proponowane modlitwy zestawione w oparciu o kielecki Nazaret).

  1. Wybieramy pięć miejsc, które codziennie (albo często) mijamy w drodze z domu do szkoły. Ale nie tylko: lista nie może zawierać miejsc w linii prostej, potrzebna jest swoista przestrzeń, w której młody człowiek pojawia się regularnie, którą niejako „musi” przemierzać. Tych pięć miejsc na mapie miasta (pięć na pamiątkę Pięciu Ran Jezusa) oznaczamy/nazywamy własnymi nazwami biblijnymi (albo związanymi z naszych życiem religijnym), np. u nas:

PL. WOLNOŚCI = RÓWNINA JONASZA

UL. SIENKIEWICZA = AUTOSTRADA T-T (TERESY WIELKIEJ I MAŁEJ TERESKI)

UL. ŚCIEGIENNEGO (czyli WDK, SUZUKI ARENA) = DOLINA DĘBÓW MAMRE

DWORZEC PKP = ZAMEK ANIOŁA

PL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA = TWIERDZA JERYCHO.

Nie wspominam oczywiście o nieobowiązkowych dodatkach, które mogą pojawić się na mapie: czyli o rzeczywistym Karmelu Sióstr Karmelitanek, o Górze Syjon (Karczówka) albo o piramidach egipskich (galerie Echo i Korona).

  1. Do każdego z pięciu miejsc dodajemy stałą modlitwę, tzn. idąc obok, w myśli modlimy się krótkim wezwaniem, np.

PL. WOLNOŚCI = NIEBIESKA KORONKA

UL. SIENKIEWICZA = MODLITWA TERESY WIELKIEJ (IDĄC W GÓRĘ) I MAŁEJ TERESKI (W DÓŁ)

UL. ŚCIEGIENNEGO = WŁASNY WERSET BIBLIJNY

DWORZEC PKP = MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCH. ALBO ANIOŁ PAŃSKI

PL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA = MAŁE CREDO (AKTY WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI).

  1. W przypadku krótkiej modlitwy odmawiamy ją siedem razy, natomiast w ramach koronki jeden dziesiątek. Oczywiście wolno na zakończenie dodać „Alleluja! Amen!”, i uśmiechnąć się. Modlitwa Teresy Wielkiej to Solo Dios basta, a Małej Tereski: Kocham Cię bardzo bardzo. Własny werset biblijny, np. Bóg jest miłością – Alleluja! Amen!, albo Przyjdź Duchu Święty – Amen! Alleluja!
  2. Do Drużyny Mapy Modlitwy można przystąpić po tygodniowym przygotowaniu, tzn. kandydat przez siedem kolejnych dni trzyma się swojej zwyczajnej modlitwy – chociażby poranny i wieczorny pacierz, i dopiero po tygodniu wolno mu wyjaśnić/wręczyć powołanie do mapowania miasta. Uwaga: modlitwy MM należy dodać do swojej zwyczajnej modlitwy – nie są do odmawiania „zamiast” wcześniejszej praktyk modlitewnych.
  3. Ostatnia uwaga: można by zatroszczyć się o jakieś ukryte „oznakowanie” uczestników KMM (Kielecka Mapa Modlitwy), np. po dwóch czy trzech tygodniach wręczamy wiernemu miłośnikowi MM niebieski bądź biały (do wyboru) guzik, który nosi naszyty na lewy rękaw bluzy. Niebieski i biały – wiadomo, kolory Niepokalanej.

Jeżeli uzbiera się trochę Miłośników Mapowania Miasta zapraszamy na Warsztaty Biblijne, które kilka lat temu zostały zrealizowane w Nazarecie. Dwie serie po osiem spotkań. Pomoc w realizacji: katedra16.30@gmail.com. I jeszcze teksty dwóch modlitw: Na dobry początek!

SOLO DIOS BASTA

Niechaj nic cię nie przeraża,

Niech nic cię nie trwoży,

Wszystko mija: Bóg sam wystarczy!

 

NIEBIESKA KORONKA

O mój Jezu, przebacz nam… (1x)

Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nad nami! (10x)

Święty Boże, Święty mocny… (3x)