"Męski różaniec" w obronie chrześcijanskich wartości

W niedzielne południe na Placu Najświętszej Maryi Panny w Kielcach grupa mężczyzn pod przewodnictwem Rycerzy Kolumba zebrała się aby odmówić „Męski różaniec” w obronie chrześcijańskich wartości.

– Spotykamy się tutaj w trudnym okresie, chcemy być dla naszych kapłanów wsparciem. Modlić się o umocnienie wiary, stanąć w obronie rodziny i zamanifestować te wartości – powiedział Włodzimierz Rybczyński ze wspólnoty Domowy Kościół. – Mężczyźni często boją się lub wstydzą gorliwie modlić, powinniśmy z tym walczyć. Przyszedłem, aby odmówić różaniec za moją rodzinę oraz poprosić Łaskawego Boga o ukojenie w cierpieniu mojej mamy – powiedział Mirosław Grabowski.

Po różańcu rzesza wiernych modliła się w Bazylice Katedralnej w intencji życia i rodziny. Następnie wierni przeszli ulicami Kielc, aby zamanifestować swoją wiarę w to, że życie ludzkie jest najcenniejszym darem, jaki otrzymujemy od Boga.

tekst za: em.kielce.pl

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"