Misterium Męki Pańskiej w Katedrze

„On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” (Iz 53, 5)

Te Słowa proroka Izajasza w idealny sposób opisują to co się działo dwa tysiące lat na Golgocie. Te słowa również oddają to co przeżywamy wtedy kiedy uczestniczymy w drodze krzyżowej. Uświadamiamy sobie wtedy jak wielką miłością musiał obdarzyć nas Chrystus, że oddał swoje życie za nas, nasze grzechy - by dać nam życie wieczne.

W piątek, 22 marca o godz. 17.00 i 19.00 chcieliśmy to przeżywanie Chrystusowej męki ukazać w trochę inny sposób niż zawsze - za pomocą znaków, symboli, słowa, a przede wszystkim śpiewu. Zaprosiliśmy do wspólnego przeżycia Misterium Męki Pańskiej, przygotowanego przez uczniów Szkoły Sióstr Nazaretanek.

Powędrowaliśmy za Jezusem, słuchając Jego słów, spotykając tych, którzy okazują mu współczucie: Jego Matkę, Szymona, Weronikę, niewiasty.

Pomysłodawcą misterium był kilka lat temu o. Tomasz Zamorski - dominikanin, który nadał niezwykle piękny i wyrazisty charakter tej modlitwie, wykorzystując tekst Ewangelii wg św. Mateusza oraz tradycyjne pieśni pasyjne. Celebracja misterium jest tradycją w wielu kościołach dominikańskich, a w Kielcach zapoczątkowali je Ojcowie Dominikanie przy współudziale Sióstr Nazaretanek w 2017 r.

Mamy nadzieję, że ta wspólna droga jeszcze bardziej przybliżyła nas do miłości, którą obdarza nas Bóg. 

tekst za: kielcekatedra.pl

>> Galeria zdjęć

Foto: Jakub Piasecki