Na spotkaniu z Papieżem będą obecni nasi misjonarze

W spotkaniu z Papieżem Franciszkiem będą uczestniczyli również nasi misjonarze pracujący w Peru: ks. Tomasz Cieniuch (na zdjęciu ze swoimi parafianami) i ks. Grzegorz Pańczyk.

Nasi misjonarze serdecznie pozdrawiają wszystkich wiernych Diecezji Kieleckiej i proszą o modlitwę.