Nominacje personalne

Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał w ostatnim czasie kilku nominacji personalnych.

 

Ks. Andrzej Drapała - proboszczem parafii pw. Św. Rozalii dz. i św. Marcina bpa i w. w Zagnańsku.

Ks. Andrzej Kaleta (sen.) - scholastykiem i prałatem Kieleckiej Kapituły Katedralnej.

Ks. Andrzej Kaleta (sen.) - wykładowcą misjologii w WSD w Kielcach.

Ks. Adam Kędzierski - kanonikiem honorowym Kieleckiej Kapituły Katedralnej.

Ks. Marcin Gałczyński - Moderatorem Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.

Ks. Miłosz Hołda - Kapelanem Oddziału Świętokrzyskiego Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”.