Nominacje, zmiany

Na prośbę kapłanów w tym miejscu będziemy umieszczać wszystkie bieżące sprawy personalne.

Czcigodni Księża!

Kuria Diecezjalna w Kielcach przesyła informacje o terminie nominacji:

1. Księża Wikariusze informacje o zmianie parafii otrzymają w drugiej połowie czerwca.

2. W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 będą nominacje proboszczów i administratorów parafii.

3. W dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 będą nominacje neoprezbiterów, a o godz. 10.30 będą nominacje wikariuszowskie.

Ks. Dariusz Gącik
WIKARIUSZ GENERALNY

_______________________

Nominacje personalne (17.05.2018 r.)

Nowi kanonicy (29.03.2018 r.)

Nominacje (09.02.2018 r.)

Nominacja

Dekanalni Moderatorzy Służby Liturgicznej 2017/2018

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży 2017/2018

Dekanalni Moderatorzy Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej 2017/2018

Nominacje personalne (01.09.2017 r.)

Nominacje personalne (27.08.2017 r.)

Nominacje neoprezbiterów 2017

Zmiany wikariuszowskie 2017

Zmiany personalne - inne

Nominacja (03.07.2017 r.)

Nominacje personalne (30.06.2017 r.)

Nowi proboszczowie

Nowy proboszcz w Piotrkowicach

Nominacja

Nominacje personalne

Nominacje personalne

Nominacje personalne

Nominacje personalne

Nominacje personalne

Nominacje personalne

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży 2016/2017

Dekanalni moderatorzy Służby Liturgicznej 2016/2017

Dekanalni moderatorzy Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej 2016/2017

Nominacje personalne

Zmiany personalne (uzupełnienie)

Zmiany personalne - neoprezbiterzy, wikariusze i inne 2016 r.

Nowi Proboszczowie i Administratorzy - 2016 r.

Ks. dr Marcin Rokita mianowany Ekonomem diecezjalnym

Ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski mianowany Duszpasterzem KIK-u w Kielcach

Nominacje personalne

Ks. dr Mirosław Cisowski mianowany sekretarzem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Nominacje personalne

Ks. mgr Dariusz Snochowski mianowany Duszpasterzem osób niewidomych i słabowidzących

Nominacja dla ks. Janusza Stacha

Ks. mgr Kamil Banasik mianowany Diecezjanym duszpasterzem trzeźwości

Nominacje personalne

Ks. dr Karol Zegan mianowany sekretarzem Rady Kapłańskiej Diecezji Kieleckiej

Rada Kapłańska

Kolegium Konsultorów

Ks. Franciszek Berak mianowany Kapelanem Leśników Świętokrzyskich

Dekanalni moderatorzy MDDK

Nominacja dla ks. Michała Glina

Nominacja dla ks. Macieja Pawłowskiego

Ks. Franciszek Berak mianowany Kapelanem Myśliwych Świętokrzyskich

Ks. dr Grzegorz Kaliszewski mianowany duszpasterzem ds. Sanktuariów Diecezjalnych

Dziekani i wicedziekani 10.09.2015 r.

Dekanalni ojcowie duchowni

Dekalani moderatorzy Służby Liturgicznej 2015/2016

Dekalani duszpasterze młodzieży 2015/2016

Ks. dr Mirosław Cisowski nowym rzecznikiem diecezji kieleckiej

Inne nominacje

Z Sądu do Kurii - nowy notariusz

Ks. dr Adam Perz nowym kanclerzem Kurii

Zmiany personalne - neoprezbiterzy, wikariusze i inne 2015 r.

Nowi Proboszczowie i Administratorzy - 2015 r.