Obradowała Rada Kapłańska

Dnia 1 marca 2018 r. odbyło się zebranie Rady Kapłańskiej pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Wzięło w niej udział 28 kapłanów wraz z Biskupami Pomocniczymi: Marianem Florczykiem i Andrzejem Kaletą, trzech kapłanów usprawiedliwiło swoją nieobecność. Obrady rozpoczęły się wspólną modlitwą, następnie odbyły się prelekcje.

Ks. dr Paweł Borto wygłosił referat zatytułowany „Duch Święty jako źródło życia wiary i pracy duszpasterskiej”. Natomiast ks. Rafał Gudwański odczytał w imieniu niedysponowanego ks. prałata Tomasza Rusieckiego komunikat: „Diakonat stały wyzwanie dla Kościoła kieleckiego”. Zagadnienie zrodziło zarówno wiele obaw natury ludzkiej, jak i praktycznej, ale również pokazało potrzebę otwarcia na ten rodzaj posługi we wspólnocie Kościoła.

Spotkanie zakończono modlitwą.

Ks. dr Karol Zegan
SEKRETARZ RADY