Opis heraldyczny herbu bp. Andrzeja Kalety

Kilkanaście dni temu został zaprezentowany herb biskupa nominata Andrzeja Kalety, który jest zgodny z zasadami heraldyki kościelnej. Jak prawidłowo odczytać jego znaczenie?

Biskupom przysługują herby, w których nad tarczą herbową znajduje się kapelusz w kolorze zielonym. W takim samym kolorze jest też sznur i dwanaście chwostów, które są rozmieszczone po sześć, po obu stronach tarczy w trzech rzędach. Za tarczą herbową lub na niej znajduje się krzyż, będący znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej.

Każdy herb biskupi wyraża pewne przesłanie, które nadał mu jego właściciel. Tłumaczy je blazonowanie, czyli odczytywanie herbu. Opisu herbu dokonuje się z pozycji osoby stojącej za herbem, a nie patrzącej na niego. Komentarzem do herbu jest dewiza herbowa, nazywana zawołaniem biskupim, wypisana na banderoli znajdującej się pod tarczą.

Na czerwonym polu tarczy herbowej umieszczono trzy symbole: gołębicę, krzyż św. Andrzeja i otwartą księgę z pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego: Α i Ω. Herb Księdza Biskupa nawiązuje do jego patrona św. Andrzeja Apostoła. Apostolska misja św. Andrzeja, w ostatnim okresie jego działalności, związana była z greckim miastem Patras, na Peloponezie, gdzie poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X. W starożytnym Rzymie taki krzyż znany był pod nazwą crux decussata.

W górnej części herbu znajduje się znak gołębicy z siedmioma płomieniami – symbol Ducha Świętego i pełni Jego darów, mocą którego św. Andrzej pełnił misję głoszenia Słowa Bożego.

Otwarta księga z literami Α i Ω, w dolnej części herbu, oznacza Boże orędzie zawarte w księdze Pisma Świętego, głoszeniu którego życie swoje poświęcił Apostoł Andrzej, patron Biskupa.

Na zielonej banderoli umieszczonej pod tarczą, wypisane jest białymi literami motto biskupiego posługiwania bp. Andrzej Kalety: „Fidelitas” – czyli „Wierność”. To pojęcie dziś coraz mniej znane i używane. Wybór takiego motta zachęca wszystkich ludzi do trwania w wierności począwszy od spraw bożych, religijnych (wierność Bogu, Kościołowi), poprzez sprawy ludzkie (wierność w rodzinie, małżeństwie).

W swój herb Ksiądz Biskup wpisał misję pasterską, którą pojmuje jako służbę Słowu Bożego i Kościołowi w duchu wierności Chrystusowi, jaką charakteryzował się św. Andrzej.

Realizacja: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"