Orędzie Franciszka na Wielki Post

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazuje papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem są słowa: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12.).

Papież zachęca też do włączenia się 9 i 10 marca w inicjatywę „24 godziny dla Pana” oraz skorzystania z możliwości adoracji i spowiedzi sakramentalnej.  - „W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej” – czytamy w orędziu.

>> Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018