Ostatnia droga Śp. ks. Mirosława Kaczmarczyka

Dwa dni trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 6 listopada 2018 r. Śp. ks. kan. Mirosława Kaczmarczyka, proboszcza parafii Grobu Bożego w Miechowie i dziekana dekanatu miechowskiego.

Ksiądz kanonik Mirosław Kaczmarczyk urodził się 2 lutego 1963 r. w Proszowicach. Wychowywał się w miejscowości Ciborowice (parafia Kościelec). Rodzice Bogusław (nie żyje) i Teresa byli nauczycielami. Miał dwoje rodzeństwa: starszego brata Stanisława (nie żyje) i młodszą siostrę Renatę. W latach 1969-1977 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przewodach, w latach 1977-1981 do Liceum Ogólnokszałcącego w Proszowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, gdzie studiował w latach 1981-1987.

Dnia 30 maja 1987 r. został wyświęcony na prezbitera przez Biskupa Kieleckiego Stanisława Szymeckiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Małogoszcz (1987-1990), następnie w parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju (1990-1995) i w parafii Daleszyce (19951999). 12 listopada 1999 r. został mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach, gdzie pełnił posługę do września 2013 r. Był też wicedziekanem dekanatu chęcińskiego (od 12 lipca 2000 r.), a następnie dziekanem (od 5 września 2005 r.). Od 24 lutego 2005 r. pełnił funkcję rejonowego wizytatora religii. Dnia 16 grudnia 2004 r. otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Kielcach.

18 września 2013 r. został mianowany proboszczem parafii Grobu Bożego w Miechowie, a 7 października 2013 r. dziekanem dekanatu miechowskiego. 23 września 2015 r. został mianowany dekanalnym wizytatorem religii. 21 grudnia 2013 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Miechowie, a 11 lutego 2014 r. został prepozytem tejże Kapituły. Od 27 listopada 2015 r. był członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Należał także do Zakonu Bożogrobców. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu w Miechowie.

9 listopada 2018 r. została odprawiona Msza św. żałobna w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, a dzień później Msza św. pogrzebowa w kościele św. Wojciecha w Kościelcu. Tam też spoczął na miejscowym cmentarzu. 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Mirosław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie...

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"