Parafie naszej diecezji wsparły finansowo wyjazd młodzieży na ŚDM

Ponad 90 tys. zł zebrano w parafiach naszej diecezji, by wesprzeć finansowo młodzież przygotowującą się do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, które odbędą od 23 do 28 lipca. Zbiórki przeprowadzono w parafiach w odpowiedzi na apel bp. Kazimierza Ryczana.

Informację o dużej kwocie wsparcia finansowego przekazał dzisiaj młodym ludziom ks. Sławomir Sarek, podczas ostatniego spotkania organizacyjnego przed wyjazdem, które odbyło się w kieleckiej kurii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób, czyli prawie komplet wyjeżdżających w grupie diecezjalnej. Drugą grupę z regionu tworzą członkowie neokatechumenatu, którzy na ŚDM stawią się w liczbie 70 osób.

Podczas dzisiejszego spotkania omawiano szczegóły techniczne dotyczące wyjazdu i pobytu w Brazylii, w tym np. finansowania wejść, programu duszpasterskiego, harmonogramu spotkań, zwiedzania itp.

Wydarzeniem w grupie kieleckiej będzie ślub młodej pary, który odbędzie się 20 lipca w Kurytybie. Narzeczona Kasia, zapraszała dzisiaj zebranych na to wydarzenie i prosiła o modlitwę.

Przygotowania formacyjne do wyjazdu ekipy diecezjalnej trwają już od lutego w małych grupach. Odbywały się także kwesty na ten cel, m.in. w Niedzielę Palmową. Ponadto młodzi zbierali fundusze przez sprzedaż książki „Wierzę. Komentarz do Credo”, którą wydało i przekazało na ten cel Wydawnictwo „Jedność”. Młodzież, najczęściej studenci, podejmowali także dodatkowe prace.

Diecezjalna grupa kielecka będzie przebywała w miejscu, gdzie jest największe skupisko Polonii, czyli w Kurytybie (w parafii św. Piotra i św. Pawła) i w okolicach. Program przewiduje dotarcie do polskich parafii, w czym pomagają pracujący w Brazylii polscy chrystusowcy, szczególnie pochodzący z Kielc ks. Kazimierz Długosz.

Poza tym na pobyt kieleckiej grupy w Brazylii złoży się wiele interesujących elementów. 23-28 lipca młodzi wezmą udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Zaplanowano także zwiedzanie Sao Paulo, sanktuarium Aparecida, wodospadów Iguazú i misji jezuitów.

28. ŚDM w Rio de Janeiro odbędą się w dniach od 23-28 lipca 2013 r. pod hasłem „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).

ŚDM są przeznaczone dla osób młodych w wieku 16-35 lat, które akceptują pielgrzymkowy charakter wyjazdu i pragną przeżyć radosne spotkanie młodych całego świata z Ojcem Świętym Franciszkiem.

dziar
tekst za: www.ekai.pl