DOBRANOWICE, Podwyższenia Krzyża Świętego

Adres:
32-125 Wawrzeńczyce, Dobranowice nr 36
tel. 12- 287-45-00

www.parafiadobranowice.pl

liczba mieszkańców: 1 194

Proboszcz:
ks. Bogdan Adamus, KHM, mgr teol., ur. 1965 (Charsznica), wyśw. 1991, mian. 2008

Rys historyczny:
Według zapisków historycznych pierwszy Kościół na tych ziemiach istniał już w 1381 r. Kościółek był mały i drewniany. Szczęśliwie przetrzymywał wszystkie dziejowe burze, uległ zniszczeniu dopiero w czasie reformacji. W 1614 r. właściciele okolicznych włości w Dobranowicach i Poborowicach – Zuzanna i Jerzy Obalkowscy wyłożyli znaczne sumy na wybudowanie nowego kościoła. Później, bo w 1802 r., staraniem rodziny Treutlerów Świątynia została odnowiona. Niestety, budowla nie wytrzymywała próby czasu. Świątynia chyliła się ku upadkowi. Podjęto więc decyzję o rozebraniu kościoła. Nastąpiło to w 1886 r. Już rok później na pagórku stanął nowy, mały, ceglany Kościółek, wybudowany staraniem proboszcza ks. Władysława Kucińskiego. Świątynia powstała według projektu Opida, dzierżawcy Wronia. W 1887 r. Kościół został poświęcony przez ks. Jacka Langnera. Konsekracji Świątyni dokonał bp Tomasz Kuliński 10 lipca 1889 r. Kościół został otynkowany i wnętrze Świątyni pomalowano w 1975 r. Świątynia jest wybudowana w stylu neogotyckim. Kościół jest orientowany, jednonawowy. Ołtarz główny i boczny południowy – barokowe, pochodzą z wcześniejszej świątyni. Ołtarz boczny północny i ambona w stylu neogotyckim. Obok kościoła znajduje się kaplica cmentarna, wybudowana przed 1887 r. z fundacji ówczesnego proboszcza ks. Władysława Kucińskiego. Drewniana kaplica w Karwinie – Kolonii Równej pw. MB Królowej Polski wybudowana została przez pijara, ks. Lucjana Pabiańczyka. Decyzja o jej budowie zapadła w 1983 r., a rok później kaplica była już gotowa. 19 sierpnia 1984 r. poświęcił ją bp Mieczysław Jaworski.

Odpust: Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września

Czy wiesz, że...
Za cmentarną kaplicą na pagórku rozciąga się duży cmentarz z XIX w. Najstarszym zachowanym grobem jest grób rodziny Treutlerów z 1851 r. W parafii Dobranowice w szczególny sposób pamięta się ks. Andrzeja Krupskiego, który „ludziom i parafii wiele dobra uczynił”. Dość powiedzieć, że gdy zmarł i gdy odbywał się jego pogrzeb w Kielcach, grupa parafian zwróciła się do Księdza Biskupa o pozwolenie na pochowanie księdza w Dobranowicach, na co ordynariusz kielecki wyraził zgodę. O szacunku, jakim parafianie otaczali księdza, Świadczy też fakt, iż często przy jego grobie ludzie modlą się i palą znicze.