KAZIMIERZA WIELKA, Miłosierdzia Bożego

Adres:
28-500 Kazimierza Wielka, ul. 15 stycznia 24
tel. 535-002-120

www.kazimierzamilosierdzie.pl

liczba mieszkańców: 4 000

Proboszcz:
ks. Antoni Bialik, mgr teol., ur. 1963 (Grabno – diec. tarnowska), wyśw. 1990, mian. 2015

Wikariusz:
ks. Sylwester Piwowar, mgr lic. teol., ur. 1976 (Zagnańsk, Św. Rozalii), wyśw. 2003, mian. 2015

Rys historyczny:
Ta wspólnota parafialna jest jedną z najmłodszych w naszej diecezji. W miarę rozbudowy miasta macierzysta świątynia parafialna Podwyższenia Krzyża w Kazimierzy Wielkiej nie mogła pomieścić coraz większej liczby wiernych. W sierpniu 1999 r., dostrzegając potrzeby duszpasterskie, bp Kazimierz Ryczan erygował nową parafię. Przez pierwszy rok Msze św.  były sprawowane na placu. 

Już w maju 2000 r. rozpoczęto budowę kaplicy, którą ukończono w grudniu, potem wzniesiono plebanię. Plac dla parafii przekazała Rada Miasta i Gminy już rok wcześniej. –Wnętrze kaplicy jest skromne. Nie ma żadnego przepychu. Wiele elementów wystroju, jak i wyposażenia ufundowali sami parafianie. Piękny obraz Jezusa Miłosiernego ofiarował ks. Janusz Mularz – proboszcz Cudzynowic.

Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Marian Jakubowski.

Odpust: Miłosierdzia Bożego – II niedziela wielkanocna