KIELCE, Świętego Krzyża

Adres:
25-511 Kielce, ul. 1 Maja 57
tel. 41-366-00-92; 41-366-48-44

www.parafia.salezjanie.kielce.pl

liczba mieszkańców: 9 555

Proboszcz:
ks. Edward Lisowski, SDB, mian. 2017

Wikariusz:
ks. Robert Wróbleski, SDB, mian. 2017

Współpracownicy:
ks. Janusz Popielski, SDB, mian. 2005
ks. Stanisław Zasada, SDB, mian. 1998
ks. Mirosław Łubiarz, SDB, mian. 2008
ks. Łukasz Krysmalski, SDB, mian 2012

Kapelani więziennictwa:
ks. Stanisław Saczka, SDB, mian 2012

Dyrektor Oratorium:
ks. Krzysztof Golba, SDB, mian. 2012

Domy zakonne:
Księża Salezjanie
25-511 Kielce, ul. 1 Maja 57

Siostry Niepokalanki
25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 37/39b m. 42
tel. 41-345-70-82

Rys historyczny:
Starania o budowę kościoła podjął w 1902 bp Tomasz Kuliński i przekazał na jej poczet kwotę 7 tys. rubli. Świątynię zaprojektował inż. Stanisław Szpakowski. W 1904 r. rozpoczęto prace prowadzone przez przedsiębiorstwo Ludwika Klimy. Inwestycją kierował jako przedstawiciel Kurii diecezjalnej ks. proboszcz E. Taylot. Po Śmierci bp. Kulińskiego w 1903 r. prace przerwano do 1910 r. 13 czerwca 1913 r. bp Augustyn Łosiński erygował parafię, wydzielając ją z macierzystej parafii katedralnej. Pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Zapałowski. Na czas pierwszej wojny Światowej prace ponownie przerwano. W 1916 r. ustawiono stacje drogi krzyżowej. 25 lutego 1918 r. Kościół i parafia została przekazana pod opiekę księżom salezjanom. Budowa neogotyckiej Świątyni trwała do 1936 r. W kolejnych latach (z wyłączeniem II wojny Światowej) kontynuowano prace związane z wykończeniem wnętrza, wyposażeniem kościoła i jego wystrojem. Neogotycki Ołtarz Matki Bożej ufundowali kolejarze. 15 września 1963 r. Kościół konsekrował bp Jan Jaroszewicz. W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks w otoczeniu figur Matki Bożej i Św. Jana. Wnętrze Świątyni było remontowane i konserwowane w 1972 i 1992 r.

Odpust: Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września