KONIECPOL - CHRZĄSTÓW, Św. Michała Archanioła

Adres:
42-230 Koniecpol, ul. Żeromskiego 57
tel. prob. 34-355-15-07
wik. 34-355-14-60; 34-355-14-90

www.parafiakoniecpol.com.pl

liczba mieszkańców: 4 626

Proboszcz:
ks. Kazimierz Bogdał, kap. J. Św., KHW, ur. 1945 (Książnice Wielkie), wyśw. 1969, mian. 1987

Wikariusz:
ks. Krzysztof Kaczor, mgr teol., ur. 1988 (Rabka-Zdrój - archidiec. krakowska), wyśw. 2017, mian. 2017
ks. Marcin Malarecki, mgr teol., ur 1981 (Kielce, Bł. J. Matulewicz), wyśw. 2008, mian. 2017

Dom zakonny:
Siostry Zmartwychwstanki
42-230 Koniecpol, ul. Szkolna 13
tel. 34-355-12-64

Rys historyczny:
Według pierwszej informacji źródłowej, pochodzącej z 1415 r., w Chrząstowie w pobliżu Koniecpola parafia powstała już w 2. poł. XIII w. W 1544 r., gdy do Chrząstowa dotarli innowiercy, Kościół podupadł, a parafię przeniesiono do Koniecpola. W 1767 r. wojewoda malborski Michał Czapski wybudował nowy murowany Kościół, który obecnie pełni funkcję kaplicy (fot. obok). Konsekrowano go 1 maja 1788 r. W 1866 r. w Chrząstowie mianowano osobnego proboszcza. Nowy rozdział historii Chrząstowa wiąże się z powstaniem w 1953 r. Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych i szybkim wzrostem liczby mieszkańców. Bardzo mały Kościół nie mógł już pomieścić parafian. W 1989 r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę Świątyni. Kamień węgielny poświęcił w 1987 r. w Tarnowie papież Jan Paweł II podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny. 31 maja 1989 r. bp Piotr Skucha poświęcił plac pod budowę kościoła i krzyż, a 26 sierpnia 1990 r. bp Stanisław Szymecki dokonał wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego. Współczesny Kościół, wg projektu arch. Włodzimierza Cichonia i konstruktora Romana Wdowicza, wybudowano w latach 1989–1997. Kierownikiem budowy był parafianin Śp. Włodzimierz Walasek. Halowy Kościół posiada konstrukcję żelbetową, natomiast konstrukcja dachu jest stalowa. Strop – podwieszany, kasetonowy. U wejścia znajduje się wieża o wysokości 36 m. Świątynię wyposażono w taki sposób, by mogły w niej być sprawowane nabożeństwa, położono posadzkę, ustawiono ławki. Prace przy ostatecznym wyposażeniu wnętrza prowadzone są pod kierunkiem warszawskiego artysty Janusza Sobczyka, który zaprojektował i wykonał dekoracje prezbiterium, w tym znacznych rozmiarów mozaikę prezentującą patrona parafii Św. Michała Archanioła, oraz ołtarz z włoskiego marmuru kararyjskiego. Od 1934 r. w parafii posługują siostry zmartwychwstanki, które swoją obecnością i pracą dają Świadectwo wiary.

Odpust: św. Michała Archanioła – 29 września

Czy wiesz, że...
W XIX w. miejscowość zawdzięczała swój rozwój rodom Czapskich i Potockich, którzy stworzyli tutaj dobrze prosperujący kompleks przemysłowo-gospodarczy z młynami, gorzelnią i zakładem hutniczym. W Chrząstowie mieści się pałac Potockich, dziś Gościniec – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Kiedyś była to barokowa budowla, w XIX w przebudowana na klasycystyczną, odbudowaną w 1961 r.