KRAJNO, Chrystusa Króla

Adres:
26-008 Górno, Krajno Parcele nr 27
tel. 41-302-31-27

www.parafiakrajno.pl

liczba mieszkańców: 2 073

Proboszcz:
ks. Zbigniew Chajski, mgr teol., ur. 1960 (Kielce, Ducha Świętego), wyśw. 1986, mian. 2016

Wikariusz:
ks. Michał Glin, mgr lic. teol., ur. 1981 (Biała - archidiec. częstochowska), wyśw. 2011, mian. 2017

Rys historyczny:
Parafię w Krajnie erygował bp Augustyn Łosiński w 1920 r.  z macierzystej parafii w Daleszycach. Dużo wcześniej istniała tutaj drewniana kaplica i zabudowania dworskie. Dzisiejszy kościół pw. Chrystusa Króla budowano w latach 1926-1934. Kościół poświęcono w 1934 roku. Wojna spowodowała przerwanie prac. Mimo ciężkich i ubogich lat powojennych, ukończono mury i przykryto dach, wybudowano ogrodzenie i cmentarz. Wnętrze świątyni w  Krajnie zawiera zabytkowe jak i współczesne elementy wystroju. W centrum prezbiterium w ołtarzu głównym znajduje się dębowa figura Chrystusa Króla – patrona parafii. Dawniej zamiast figury prezbiterium  zdobił zabytkowy ołtarz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, pochodzący ze starej kaplicy. Na ścianach możemy podziwiać dwa  odrestaurowane zabytkowe obrazy. Jeden z nich przedstawia św. Andrzeja Apostoła – dawniej stanowił zasuwę ołtarza Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej; drugi – to Chrzest Jezusa w Jordanie. Z miejscowego drewna lipowego powstała Droga Krzyżowa, składająca się nie z czternastu a, a z piętnastu stacji. Ostatnią stację - Zmartwychwstanie Pana Jezusa – ufundował bp Mieczysław Jaworski. Zwieńczeniem prac  było poświęcenie kościoła przez bpa Kazimierza Ryczana, przy udziale bpa Mieczysława Jaworskiego 23 września 2000 r.

Odpusty: Uroczystość Chrystusa Króla;
św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

Czy wiesz, że…
Z Krajnem związana była historia ks. Piotra Ściegiennego. Stąd wyruszył z chłopami do Kielc, by wywołać powstanie. Ściegiennego zdradził jednak miejscowy rządca majątku ziemskiego i chłop o nazwisku Janic. Karą dla księdza była zsyłka na Sybir.

W pamięci ludności pozostaje pacyfikacja hitlerowska z 4 czerwca 1943 r. Niemcy rozstrzelali wtedy 38 mieszkańców oskarżonych o pomoc partyzantom. Tablica pamiątkowa ku czci bohaterów, uporządkowane mogiły i pomnik przypominający o ofiarach hitleryzmu, przeniesiony na szkolny dziedziniec świadczą o tragicznej historii XX w.