KSIĄŻNICE WIELKIE, Wniebowzięcia NMP

Adres:
32-130 Koszyce, Książnice Wielkie nr 54
tel. 41-351-41-23

ksiaznicewielkie.pl

liczba mieszkańców: 2 300

Proboszcz:
ks. Wiesław Baran, KHW, ur. 1953 (Sędziszów, Św. Piotra i Pawła), wyśw. 1978, mian. 1991

Wikariusz:
ks. Andrzej Pragnący, ur. 1987 (Małoszów), mgr teol., wyśw. 2018, mian. 2018

Dom zakonny:
Siostry Służebniczki Śląskie
32-130 Koszyce, Książnice Wielkie nr 57
tel. 41-351-52-75

Rys historyczny:
Książnice należą do najstarszych miejscowości w Polsce, jak pisze w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” Jan Długosz. Judyta, żona Władysława Hermana, podarowała tę miejscowość klasztorowi w Tyńcu w latach 1080-1086.

Dziejopis podaje, że wieś Książnice miała w XII w. drewniany kościół parafialny p.w. św. Stefana. W 1484 r. wybudowany został nowy drewniany kościół. Budowlę wystawił „własnymi środkami i nakładami” pleban Mikołaj z Koprzywnicy. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1487 r. został konsekrowany przez Pawła, biskupa krakowskiego. Prepozyt Mikołaj pięknie ozdobił świątynię, fundując liczne wyposażenie, m.in. ołtarz główny ze szkoły Wita Stwosza.

Nowy kościół przetrwał blisko 200 lat. Na początku XVII wieku miejscowy wikariusz ks. Piotr Gajski zbudował nową, większą świątynię. Mniejsza nawa wraz z kaplicami była murowana, zaś większa, drewniana, została wzniesiona na murowanym fundamencie. Kolejna przebudowa nastąpiła w 1864 r. Części drewniane kościoła zostały zastąpione murami. Świątynia w prawie niezmienionej formie przetrwała do dnia dzisiejszego. W 1980 r. dobudowana została murowana dzwonnica.

Odpust: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Czy wiesz że...
Barokowy kościół, może się poszczycić jednym z najpiękniejszych gotyckich ołtarzy w całej kieleckiej diecezji. Wykonany został w 1491 r. prawdopodobnie przez uczniów mistrza Wita Stwosza przy udziale samego mistrza. Jest on miniaturą ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie. Do dziś zachwyca swoim pięknem i rozsławia książnicką świątynię.

Z książnickiej ziemi „wyszli”: nieżyjący już bp Józef Gurda, bp Kazimierz Gurda - ordynariusz siedlecki, ks. Tomasz Rusiecki – długoletni ojciec duchowny w WSD w Kielcach, a także prof. Henryk Kupiszewski, który był w latach 90-tych ubiegłego wieku pierwszym polskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej i przy Zakonie Kawalerów Maltańskich. Jego siostra Helena Kupiszewska nadal pracuje w Archiwum Watykańskim.