MAŁOGOSZCZ, Wniebowzięcia NMP

Adres:
28-366 Małogoszcz, ul. Włoszczowska 11
tel. 41-385-52-33
wik. 41-385-52-59; 41-385-60-11

liczba mieszkańców: 5 200

Proboszcz:
ks. Henryk Makuła, KKW, mgr teol., ur. 1955 (Niemirów – diec. sandomierska), wyśw. 1980, mian. 2012

Wikariusze:
ks. Tomasz Szczepanik, mgr lic. teol., ur. 1980 (Włoszczowa, bł. ks. J. Pawłowskiego), wyśw. 2006, mian. 2016
ks. Konrad Fatyga, mgr. teol. ur. 1991 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2018, mian. 2018

Rys historyczny:
Oddalony o 30 km od Kielc Małogoszcz, położony malowniczo wśród wzgórz Pasma Przedborsko-Małogoskiego, ma bogatą historię. Najstarsze zapiski o grodzie kasztelańskim pochodzą z „Bulli gnieźnieńskiej” z 1136 r.

Prawa miejskie przyznał miejscowości król Władysław Jagiełło w 1408 r. Gościli tu królowie polscy, książęta i Tadeusz Kościuszko. W czasie powstania styczniowego w okolicach Małogoszcza rozegrała się 24 lutego 1863 r. jedna z najkrwawszych bitew. Promocją bogatego dziedzictwa historycznego zajmują się szkoły, gmina i Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza. Jego członkowie kultywują obchody rocznicowe, zwłaszcza te związane z powstaniem styczniowym i opiekują się również Izbą Pamięci, gdzie zgromadzono zbiory i cenne pamiątki.

Renesansowy parafialny kościół wybudowano w latach 1591-1595 r. Przy nim znajduje się pochodząca z przełomu XVI/XVII w. plebania. Z tych samych lat, co świątynia parafialna pochodzi kościół św. Stanisława, położony się na cmentarzu parafialnym. Odkryte w mim w 1984 r. unikatowe freski w przyszłości mają być odrestaurowane.

Najnowsze dzieje Małogoszcza i jego rozwój związany jest z powstaniem i rozbudową w latach 70-tych cementowni. W tym czasie napłynęło ok. 2 tys. ludzi, głównie z Lubelszczyzny. Rozbudowaną parafię podzielono. Powstała nowa wspólnota parafialna w Bukowej. Integracja nowych mieszkańców następowała dosyć szybko. Wielu ludzi przywiązało się do Małogoszcza i założyło tu rodziny, starsi zaś po restrukturyzacji w cementowni wyjechali. Obecnie firma znajduje się w ręku „La Farge” i daje zatrudnienie kilkuset osobom. Inni muszą szukać pracy poza miastem. Ludzie od lat wyjeżdżają do pracy za granicę. Małogoszcz i okolice tracą zatem wielu mieszkańców, chociaż przyrost naturalny, jak opowiada ks. Jan Gaj – dziekan dek. małogoskiego i proboszcz parafii od 20 lat, był w ostatnim okresie dodatni.

Odpust: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Czy wiesz, że…
We wszystkich miejscowościach działają koła różańcowe. Najbardziej cieszy Proboszcza męskie koło z Bocheńca. Prężnie rozwija się także Rycerstwo Niepokalanej. Należy do niego ok. 60 osób.