WOLA MUROWANA, NMP Nieustającej Pomocy

Adres:
26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana nr 59a
tel. 41-366-72-85

liczba mieszkańców: 1 540

Proboszcz:
ks. Marian Oduliński, ur. 1949 (Lelów), wyśw. 1983, mian. 1992

Rys historyczny:
Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy erygował bp Kazimierz Ryczan 27 czerwca 1994 r. Jest to zatem całkiem młoda wspólnota parafialna, której historia zaczyna się początkiem lat osiemdziesiątych. Na terenie, na którym znajduje się obecnie mały kościół parafialny, była dawniej restauracja „Wierzbinka”. Mieszkańcy Woli Murowanej, którzy chodzili do oddalonego o 7 km kościoła w Chęcinach, powoli zaczęli myśleć o kaplicy u siebie. W tym celu wykupili restaurację oraz kawałek gruntu i zorganizowali punkt katechetyczny. Z czasem powstała tu kaplica, w której w każdą niedzielę ksiądz dojeżdżający z Chęcin, odprawiał Mszę św. W 1992 r. wybudowano plebanię.  Z czasem rozbudowano kościółek  dostawiając do starej części kaplicy chór i przedsionek.

Prace prowadzono niemal bez przerwy od połowy lat 90-tych. Kościół  odpowiednio wyposażono. W ołtarzu głównym z murowanym, nowym prezbiterium znajduje się skromny krzyż, po prawej stronie – obraz patronki parafii – Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kościół został ocieplony i otynkowany z zewnątrz. Wymieniono okna, położono boazerię, a na małej wieżyczce przy kościele zamontowano kuranty.   Kolejno wykonano nowy dach na kościele i plebanii, położono kostkę wokół kościoła.

Pod opieką parafii znajduje się także kaplica w Radkowicach, powstała w  inicjatywy ks. Wiktora Zaparta w latach 80-tych. Po erygowaniu parafii nie zmieniono ponad dziesięcioletniej tradycji – zarówno każda niedzielna Msza św., jak i wszystkie uroczystości roku liturgicznego obchodzone są osobno w Radkowicach i w Woli Murowanej.

Odpusty: MB Nieustającej Pomocy – 27 czerwca;
Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek po oktawie Bożego Ciała

Czy wiesz, że…
Wola Murowana i Radkowie to miejscowości, gdzie rozwija się prężnie zarówno przemysł, ale też sektor usługowy. Atrakcyjne warunki do rozwoju działalności gospodarczej ściągają od dawna wielu inwestorów na ten obszar. Obecnie pomyślny rozwój licznych na tym terenie zakładów przemysłu wydobywczego, nierzadko z zagranicznym kapitałem, chroni mieszkańców przed bezrobociem.