Pielgrzymuj do Kielc po odpusty!

W związku z możliwością uzyskania odpustu zupełnego w kościele Ducha Świętego w Kielcach - duszpasterze parafii zapraszają Czcigodnych Księży wraz z Parafianami do pielgrzymkowego nawiedzenia tej kieleckiej świątyni.

>> Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Jednocześnie informujemy, że w naszym kościele:

- w każdy wtorek o godz. 17.30 celebrowane jest nabożeństwo do Ducha Świętego, zatwierdzone przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, po nim Eucharystia wotywna o Duchu Świętym;

- w każdy trzeci czwartek miesiąca (poza wakacjami) Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i modlitwa uwielbienia;

- w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 Eucharystia ku czci św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki - wielkiej Czcicielki Ducha Świętego) oraz nabożeństwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystej liturgii!

Ponadto zapraszamy do wspólnej modlitwy:

- w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 6.50 – koronka  do Ducha Świętego, o godz. 7.00 Msza wotywna o Duchu Świętym;

- w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 17.50 – litania do Ducha Świętego, o godz. 18.00 Msza wotywna o Duchu Świętym (z wyj. świąt i uroczystości).

Oprócz tego jest możliwość celebracji Eucharystii lub nabożeństwa do Ducha Świętego w dogodnym dla Księży czasie, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Na rok Ducha Świętego młodzież z naszego oddziału KSM przygotowała samodzielnie koronki do Ducha Świętego, które można zakupić w zakrystii (większą ilość trzeba wcześniej zgłosić). Przygotowane są też teksty koronki i litanii do Ducha Świętego oraz litanii do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ks. Marek Czarnota
wraz z wikariuszami

________________________

Parafia Ducha Świętego
25-437 Kielce, Osiedle Na Stoku 1
skr. poczt. 856
tel. kanc. 41-331-28-81

www.duchswietykielce.pl